Players

Název: Đoàn , Minh Tung
Přezdívka: Yado
Původ: Vietnam
Yado (Đoàn , Minh Tung)

Team:
CERBERUS Esports