Players

Název: Li, Quan-Qiu
Přezdívka: Sixsix9
Původ: China
Sixsix9 (Li, Quan-Qiu)

Team:
Triumphant Song Gaming