Players

Název: Huynh, Thanh Hoàng
Přezdívka: Pake
Původ: Vietnam
Pake (Huynh, Thanh Hoàng)

Team:
CERBERUS Esports