Players

Název: Tung, Tung
Přezdívka: Nexus
Původ: Hong Kong
Nexus (Tung, Tung)

Team:
SuperEsports