Players

Název: Wang, Yung Chieh
Přezdívka: GoDJJ
Původ: Taiwan
GoDJJ (Wang, Yung Chieh)

Team:
Hong Kong Attitude