Players

Název: Hứa , Thành An
Přezdívka: EasyLove
Původ: Vietnam
EasyLove (Hứa , Thành An)

Team:
CERBERUS Esports