Players

Název: Hứa , Thành An
Přezdívka: Easylove
Původ: Vietnam
Easylove (Hứa , Thành An)

Team:
GAM Esports