Players

Název: Tùng, Võ Thanh
Přezdívka: Divkid
Původ: Vietnam
Divkid (Tùng, Võ Thanh)

Team:
EVOS Esports