Players

Název: Tuấn, Trịnh Ngọc Anh
Přezdívka: ClearG
Původ: Vietnam
ClearG (Tuấn, Trịnh Ngọc Anh)

Team:
Cherry Gaming