Players

Název: Trần , Tiến Thịnh
Přezdívka: Ciel
Původ: Vietnam
Ciel (Trần , Tiến Thịnh )

Team:
QTV Gaming