Players

Název: Luong, Hoan Binh
Přezdívka: Boong
Původ: Vietnam
Boong (Luong, Hoan Binh)

Team:
Cherry Gaming