Players

Název: Yu-Nong, Zhang
Přezdívka: BadeMan
Původ: Neznámý
BadeMan (Yu-Nong, Zhang)

Team:
LGD Gaming