Players

Název: Suebka, Chayut
Přezdívka: 007x
Původ: Thailand
007x (Suebka, Chayut)

Team:
Bangkok Titans